EXPOZOMUL: O NOUĂ PARADIGMĂ DE STUDIU AL INFLUENȚEI MEDIULUI ASUPRA SĂNĂTĂȚII

180 lei

Categorie:
Descriere

Coordonator curs: Prof. Univ. Dr. Carolina Negrei
Medic primar medicină internă, Medic specialist reumatologie,
Doctor în Ştiinţe Medicale, MSc, HDR, ERT, Disciplina Toxicologie,
UMF „Carol Davila”

Creditare curs cu puncte EMC pe perioada: 01.08.2023 – 01.08.2024
Curs creditat cu 18 credite EMC

Cuprins
• Introducere
• Definiție, terminologie și domeniu de aplicare
• Categorii de expozomi
• Evaluarea expozomică
• Metodologii utilizate în cercetarea expozomică
• Metode de măsurare a expunerii
• Tehnologii de măsurare a expunerii
• Interpretarea rezultatelor studiilor expozomice
• Aspecte ale evaluării impuse de caracterul dinamic
al expozomului – Momentul evaluării
• Necesitatea abordării multidisciplinare și partajate
a studiilor expozomice
• Relevanța conceptului de expozom și a cercetării
în domeniul expozomic pentru practica clinică