Efecte cancerigene specifice ale poluarii atmosferice cu arsen si plumb

180 lei

Categorie:
Descriere

Concomitent cu accelerarea procesului de industrializare și a urbanizare, s-a constatat un ritm proporțional de creștere a gradului de contaminare a mediului cu metale grele, care din cauza nivelului marcat de toxicitate, a prevalenței accentuate și a caracterului său persistent, a căpătat dimensiunile unei probleme majore de mediu, cu impact măsurabil asupra metabolismului organismelor în diversele ecosisteme.
În acest context, se impune aducerea în prim plan a efectelor acestor poluanți în procesul cancerigen, dezvoltarea cancerului gastric fiind un proces complex, cu etiologie multifactorială, caracterizat de implicarea a numeroase leziuni precum gastrită superficială, inflamație cronică, gastrită atrofică, metaplazie intestinală, displazie și carcinom. Printre factorii predispozanți pentru apariția cancerului gastric trebuie menționate nivelurile ridicate de nitrați, aportul mare de sare, fumatul, infecția cu Helicobacter pylori și prezența unei componente genetice familiale, prezente la un procent mic de pacienți.

Coordonator curs: Conf. Univ. Dr. Octav Ginghină
Curs creditat cu 18 puncte EMC
Perioada creditare: 15.05.2020-15.05.2021 conform adresa: 2622/15.05.2020